FAKTURAČNÉ ÚDAJE

GEODETICS s.r.o.
Hanojská 2543/1
040 13 Košice
IČO: 46 571 531
IČ DPH: SK2023520950
DIČ: 2023520950
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Košice I. v odd. : Sro, vl. č. 29876/V
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu/kód banky : 2300265456/8330
IBAN : SK4983300000002300265456
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX