ŽIJEME KVALITOU

Vzhľadom k náročnosti trhu a konkurencie je kvalita poskytovaných služieb veľmi dôležitá a je často krát rozhodujúcim faktorom výberu dodávateľa. Je podmienkou komerčnej úspešnosti na trhu, úspešnej spolupráce, spokojnosti zákazníka, nositeľkou podnikateľskej prosperity a „dobrého mena“. V dnešných konkurenčne náročných trhoch je potrebné vyberať obchodných partnerov s rozvahou.


Kvalitatívne vlastnosti poskytovaných služieb v spoločnosti Geodetics s.r.o. sú na 1. mieste. Naše portfólio obsahuje množstvo služieb, ktoré prispôsobíme zákazníkovi na mieru, presne podľa potreby. Riadime sa zásadami FAIR PLAY a ku každému zákazníkovi pristupujeme seriózne s dôrazom na čestnosť a otvorenú, priamu komunikáciu. Každá úloha a zákazka je špecifická, jej riešenie si vyžaduje komplexné zhodnotenie, voľbu zodpovedajúcej meračskej techniky, ktorá bude pri práci použitá a spôsob realizácie tak, aby výsledok spĺňal požiadavky zákazníka na presnosť danej úlohy. Zákazník po konzultácii danej problematiky dostane priamy návrh jej riešenia s kalkuláciou ceny, ktorá je vždy priamo úmerná jeho požiadavkám a hlavne FAIR pre obe strany. Zakladáme si na čestnosti a zodpovednosti, čo v relatívne krátkom pôsobení našej spoločnosti na trhu služieb, potvrdzujú i naši spokojní zákazníci, ktorých si môžete prezrieť v sekcii referencie. Pôsobnosť nie je obmedzená na okolie sídla spoločnosti, prispôsobujeme sa zákazníkom a ich potrebám. Geodetics s.r.o. využíva pri svojej práci spoľahlivú, výkonnú a presnú meračskú techniku od výrobcu Leica Geosystems. Disponujeme meračskou technikou, akú si vyžaduje naše portfólio ponúkaných služieb a staviame na vzdelaných a vyškolených pracovníkoch.

LEICA GEOSYSTEMS - KEĎ TO MÁ BYŤ SPRÁVNE

Leica Viva GNSS

Be Captivated

Leica iCON

Leica MS 50 - monitorovanie deformácií

Leica MS 50 - skenovanie potrubí

Leica MS 50 - meranie v tuneloch

Leica MS 50 - určovanie kubatúr priamo na mieste

Leica MS 50 - ťažobný priemysel

Leica Nova - zber dát

Leica LS digital