Každá práca je Vašim vlastným, Vami podpísaným portrétom. ( Reinhard K. Sprenger )