MAPOVANIE A MODELOVANIE S DRONOM? NEMOŽNÉ? DNES UŽ ÁNO!

KUBATÚRY A PLOCHY

KUBATÚRY A PLOCHY

Letecké mapovanie je úzko prepojené s geodetickým meraním, kde vďaka zameraniu vlícovacích bodov je možné pripojiť dáta do výškového a polohového súradnicového systému. Výsledkom sú potom ortofotomapy, 3D modely území či objektov, alebo dáta, prostredníctvom ktorých je možné vypočítať objemy a plochy.

ORTOFOTOMAPY

ORTOFOTOMAPY

Ak potrebujete aktuálny a detailného obrazu o záujmovej oblasti, sme pripravení.

3D MODELY

3D MODELY

Leteckým mapovaním je možné vyhotoviť zábery zemského povrchu v ťažko prístupnom teréne a bez narušenia povrchu meraného objektu. Tieto zábery sú merateľné a tak je možné využiť ich na mnohé účely. Aj na zhotovenie 3D modelu prakticky čohokoľvek.  Výhodou je taktiež rýchlosť, akou je možné prísť k výsledkom (v porovnaní s pozemnými metódami) a skutočnosť, že takéto meranie nezasahuje do činností, ktoré v okolí meraného objektu prebiehajú.

ČASOVÝ MONITORING

ČASOVÝ MONITORING

Pravidelným (časozberným) snímkovaním a kamerovaním prostredníctvom dronu je možné  sledovať dlhodobý vývoj projektu (jar, leto, jeseň, zima, prípadne zaznamenávanie zmien na mesačnej báze), ktorého výsledkom je prezentačné video a fotografie.

LETECKÁ INŠPEKCIA

LETECKÁ INŠPEKCIA

V rámci leteckej inšpekcie je možné vykonať vizuálnu kontrolu zariadení, ktoré sú umiestnené vo výškach a prístup k ním je komplikovaný ako napr. stožiare elektrickej rozvodnej siete. V prípade prírodných katastrof je možné monitorovať rozsah škod či určiť veľkosť zasiahnutého územia. Pri kúpe pozemku sa z dronu dozviete, čo sa nachádza v okolí.

ZÁCHRANNÉ A PÁTRACIE OPERÁCIE

ZÁCHRANNÉ A PÁTRACIE OPERÁCIE

Pri pátraní po nezvestných osobách hrá čas proti nám. V rámci pátracieho tímu sú do záchrannej akcie zapojení záchranári, policajti, hasiči, vycvičené psy so psovodmi ale aj bežní ľudia, ktorí chcú pomôcť. V takýchto prípadoch je využitie bezpilotného lietadla – dronu veľmi nápomocné. Vďaka súčasným technológiám dokáže byť za krátky čas vo vzduchu a ihneď prenášať pátraciemu tímu obraz a zapojiť sa tak do hľadania zo vzduchu. Niektoré drony umožňujú využiť aj termovíznu kameru, vďaka čomu je pátranie znova o niečo jednoduchšie. Sme členom skupiny: HAKA – Cielené pátranie po osobách a sme pripravení podať pomocnú ruku aj našou technikou.