VYTYČOVANIE STAVIEB A OBJEKTOV

Vyznačenie geometrických prvkov stavby alebo objektu v teréne, ako napr. body, osy, roviny, atď určené stavebným projektom v predpísaných rozmeroch a tvare.

ÚČELOVÉ MAPOVANIE

Účelne...

Objednávateľ si zvolí predmet merania a kritériá výstupu podľa potrieb. Potrebujete zmapovať? Využite možnosť nezáväznej cenovej ponuky.

BODOVÉ POLIA A GEODETICKÉ SIETE

Poctivý základ každej stavby!

Ak požadujete kvalitne zrealizované dielo, polohové a výškové bodové pole je základ, na ktorom sa šetriť neoplatí! 

ZAHOĎTE STAROSTI ZA HLAVU!

STRÁCATE DRAHOCENNÝ ČAS? STÁLE HĽADÁTE LEPŠIU CENU?

Najlacnejšia cesta nemusí byť práve najšťastnejšia, ale ak nechcete naďalej strácať čas, zverte starosti nám a venujte sa dôležitejšiemu. My si poradíme!

KONTROLNÉ MERANIA

Kontrola je dôležitá

Kontrolné merania zabezpečujú overenie priestorovej skladby stavebných objektov, posúdením vzťahu medzi projektom a realizáciou

DSRS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNEJ REALIZÁCIE STAVBY

Obsahuje súbor údajov, písomnosti a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak, ako bolo realizované

NIVELÁCIA

Centimeter hore dole? NIE!

Najpresnejšia metóda na určenie výškových rozdielov.

Majte to PRESNE.

INŽINIERSKE SIETE

Inžinierske siete

Vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrické vedenia, Telekom, Orange, Televízia, na čo si len spomeniete. Ako v zemi, tak i v dokumentácii.

MERANIE POSUNOV A DEFORMÁCIÍ

V poriadku alebo nie?

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov, krátkodobé, dlhodobé, aké potrebujete.

POZDĹŽNE A PRIEČNE PROFILY

Líniové stavby

Rez zvislej roviny s terénom pozdĺž zvolenej čiary.

VÝPOČET KUBATÚR

Bežná rutina

Určiť kubatúru násypov alebo výkopov je potreba najmä pri fakturáciách alebo archivácii vyťažených alebo nasypaných objemov materiálov. Pri investičnej výstavbe bežná rutina.