Copyright Leica Geosystems AG

TERESTRICKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE - ZBER DÁT

Terestrické laserové skenovanie je meracia technológia založená na priestorovej polárnej metóde, kde sa merajú horizontálne a vertikálne uhlové kroky a šikmá dĺžka. Výsledkom laserového skenovania je množina priestorovo definovaných bodov (definovaných súradnicami X,Y a Z) tzv. mračno bodov. „Mračno“ bodov sa vhodnými prostriedkami ďalej spracuje na výsledný model meraného objektu. V dnešnej dobe vďaka kvalitným meračským prístrojom je možné toto skenovanie realizovať s vysokou presnosťou. 

SATELITNÁ SNÍMKA MERANÉHO OBJEKTU

TROJUHOLNÍKOVÁ SIEŤ MERANÉHO OBJEKTU

TERESTRICKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE - POUŽITEĽNOSŤ VÝSTUPOV - UKÁŽKY

LEICA BLK2GO - RIEŠENIE PRE ZACHYTENIE REALITY

ŤAŽBA HORNINY - URČOVANIE OBJEMOV

URČOVANIE OBJEMOV USKLADNENÉHO MATERIÁLU

KONTROLA RAZBY TUNELA

TERESTRICKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE - POUŽITEĽNOSŤ VÝSTUPOV

Takto získané údaje môžu byť pokladom pre vyhodnocovanie rôznych požiadaviek objednávateľa. Medze sa nekladú ani pre rôzne odvetvia priemyslu. Laserové skenovanie je možné využiť pri jednoduchých ale aj rozsiahlych projektoch. Na vyhotovených modeloch je možné vykonávať merania dĺžok, merania uhlov, určovanie obsahov a objemov, meranie sklonov a pod. Modely je možné georeferencovať do príslušného súradnicového systému, prípadne exportovať v CAD formáte pre ich ďalšie použitie, napr. v projekčnej činnosti.

Príklady využiteľnosti:

  • Skenovanie a 3D modely budov a interiérov – architerktúra a projekcia
  • Skenovanie a 3D modely mostov – pred a počas výstavby
  • Skenovanie a 3D modely tunelov – pred a počas výstavby
  • Skenovanie a 3D modely ciest, križovatiek – pred a počas výstavby
  • Skenovanie a 3D modely oporných múrov a pod. – pred a počas výstavby
  • Skenovanie a 3D modely kultúrnych pamiatok (hrady,zámky) – rekonštrukcia a obnova
  • Skenovanie a 3D modely potrubných systémov fabrík a tovární
  • Skenovanie a 3D modely svahov – sledovanie erózií pôdy
  • Skenovanie a 3D modely povrchových lomov a skládok – určovanie objemov vyťaženej horniny príp. určovanie objemov úbytku zo skládok

 

Je táto metóda a jej výstupy vhodná aj pre Vaše odvetvie? Máte mnoho otázok?