ONLINE DOTAZNÍK

Meno a priezvisko (povinné)

Ulica

Mesto

PSČ

Telefón (povinné)

Email (povinné)

Čo potrebujete? (povinné)

Katastrálne územie

Čislo parcely C-KN

Čislo parcely E-KN (UO)

Čislo listu vlastníctva (LV)