Aktuality

Pre tie najlepšie výsledky

V spolupráci so spoločnosťou Cesty SK, s.r.o. a Geotech Bratislava sme mali možnosť osvojiť si navádzanie stavebného stroja na pokládku asfaltových vrstiev prostredníctvom systému Leica Machine Control (Leica iCON Pave Smart 3D). Dôraz kladený na presnosti vo finálnom výsledku je v tomto prípade skvelo zvládnutý. Výsledkom pokládky asfaltovej vrstvy takto navádzaného stavebného stroja sú vysoké presnosti vo vzťahu s projektom. Už žiadne lankodráhy a nekonečné nastavovania. Chcete to mať správne? Toto je cesta! Overené v teréne!  Chcete vedieť viac? Navštívte našu sekciu MACHINE CONTROL.

Úspešná cetrifikácia

Úspešná certifikácia

Spoločnosť Geodetics s.r.o. je certifikovaná v systéme riadenia kvality top svetovou spoločnosťou SGS so sídlom vo Švajčiarsku podľa normy ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK).

Lietame s licenciou

S licenciou...

Spĺňame všetky podmienky dané zákonom, obsluhujúci personál je licencovaný Dopravným úradom, bezpilotné zariadenie je evidované na Dopravnom úrade. Pracovník obsluhujúci bezpilotné zariadenie (UAV alebo dron) je držiteľom licencie vydanej Dopravným úradom a má štatút „licencovaného pilota“.