KONTAKTNÉ ÚDAJE

GEODETICS s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Hanojská 2543/1
040 13 Košice

Prevádzka:
Vinné 183
072 31 Vinné, okres Michalovce

www.geodetics.sk
e-mail: geodetics@geodetics.sk