KONTAKTNÉ ÚDAJE

GEODETICS s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Hanojská 2543/1
040 13 Košice

Prevádzka:
Sama Chalúpku 16/B
071 01 Michalovce

www.geodetics.sk
e-mail: geodetics@geodetics.sk

NÁJDETE NÁS:

POBOČKA MICHALOVCE

 

Sama Chalúpku 16/B, 071 01 Michalovce

Ing. Peter Harman, PhD.,    peter.harman@geodetics.sk

Ing. Miroslav Šimčák, PhD.,    miroslav.simcak@geodetics.sk